SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE
A FONDULUI LOCATIV ŞI CIMITIRELOR

BRAILA
STR. MIHAI EMINESCU NR.27

 

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor - S.U.P.A.F.L.C. - s-a reorganizat în anul 2008, conform Hotărârii C.L.M. Brăila nr.30/2008, H.C.L.M. Brăila nr.226/2010 care aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi H.C.L.M. Brăila nr.281/2010 care aprobă Organigrama şi Statutul de Funcţii şi funcţionează ca serviciu public de specialitate sub autoritatea C.L.M. Brăila şi în subordinea directă a Primarului Municipiului Brăila.

S.U.P.A.F.L.C. este persoană juridică şi funcţionează pe bază de autonomie financiară fiind subiect de drept civil şi comercial, cu autofinanţare şi autogestiune, buget propriu şi cont deschis la Trezoreria Brăila.

Serviciul de Utilitate Publică şi Administrare a Fondului Locativ şi Cimitirelor are următorul obiect de activitate:

  • administrarea, repararea şi întreţinerea fondului locativ de stat al municipiului Brăila;

  • repartizarea locuinţelor sociale, de necesitate şi a celor construite de A.N.L. în vederea închirierii pentru tinerii căsătoriţi, precum şi a celor din fondul locativ, aflate în administrarea S.U.P.A.F.L.C.;

  • vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului şi evaluarea celor construite din fondurile unităţilor economice bugetare de stat sau pentru terţe persoane conform Decretului Lege 61/1990, Legii 85/1992 republicată;

  • vânzarea spaţiilor comerciale în conformitate cu Legea 550/2002;

  • vânzarea în conformitate cu Legea nr. 112 / 1995 şi Legea 10/2001 a apartamentelor din imobilele trecute în proprietatea statului;

  • administrarea, întreţinerea şi exploatarea w.c. – urilor de pe raza municipiului Brăila;

  • administrarea cimitirelor şi concesionarea locurilor de veci aferente acestora, cu excepţia celor aflate în administrarea altor organizaţii de cult;

  • comercializarea de produse funerare, de cult, de pompe funebre şi de alte produse necesare ceremoniilor funerare, precum şi a altor produse;

  • asigură în conformitate cu H.C.L.M. nr.39/2001 şi Dispoziţia Primarului, înhumarea persoanelor lipsite de posibilităţi materiale, precum şi a cadavrelor neidentificate, punând la dispoziţie loc de veci, transport, sicrie şi cruci.

S.U.P.A.F.L.C. este structurat în două compartimente şi cinci birouri, conducerea activităţii fiind asigurată de către Directorul executiv, conform Organigramei.