SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE
A FONDULUI LOCATIV ŞI CIMITIRELOR

BRĂILA
STR. MIHAI EMINESCU NR.27

Tel.:0372-037100 / 0372-037102

 

Pe durata stării de alertă, accesul în spaţiile închise ale Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor este permis doar cu purtarea măştii de protecţie şi cu asigurarea distanţării fizice!

Măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 începând cu data de 14.11.2020

Măsuri care se aplică, începând cu data de 14.11.2020, pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

- Hotărârea nr. 90 din 16 noiembrie 2020 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile Descarcă

- Hotărârea nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020 Descarcă

CORONAVIRUS (COVID-19) ___ ANUNT 1.pdf ______ ANUNT 2.pdfINFORMARE: Vă aducem la cunoştinţă ca plăţile pentru următoarele tipuri de taxe, rate şi chirii:

 • taxa de întreţinere pentru cimitir;
 • rată A.N.L., chirie A.N.L., rată Legea 112/1995, rată vînzări apartamente;
 • chirii datorate pentru spaţii cu altă destinaţie, puncte termice, locuinţe sociale

  pot fi achitate prin viramente în conturile deschise de către S.U.P.A.F.L.C. la Trezoreria Municipiului Brăila.

  Informaţiile pentru fiecare tip de taxă pot fi găsite în secţiunea DOCUMENTE: MODEL 1, MODEL 2, MODEL 3.

  Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor - S.U.P.A.F.L.C. - s-a reorganizat în anul 2008, conform Hotarârii C.L.M. Braila nr.30/2008, H.C.L.M. Braila nr.226/2010 care aproba Regulamentul de Organizare si Functionare si H.C.L.M. Braila nr.281/2010 care aproba Organigrama si Statutul de Functii si functioneaza ca serviciu public de specialitate sub autoritatea C.L.M. Braila si în subordinea directa a Primarului Municipiului Braila.

  S.U.P.A.F.L.C. este persoana juridica si functioneaza pe baza de autonomie financiara fiind subiect de drept civil si comercial, cu autofinantare si autogestiune, buget propriu si cont deschis la Trezoreria Braila.

  Serviciul de Utilitate Publica si Administrare a Fondului Locativ si Cimitirelor are urmatorul obiect de activitate:

  • administrarea, repararea si întretinerea fondului locativ de stat al municipiului Braila;

  • repartizarea locuintelor sociale, de necesitate si a celor construite de A.N.L. în vederea închirierii pentru tinerii casatoriti, precum si a celor din fondul locativ, aflate în administrarea S.U.P.A.F.L.C.;

  • vânzarea locuintelor construite din fondurile statului si evaluarea celor construite din fondurile unitatilor economice bugetare de stat sau pentru terte persoane conform Decretului Lege 61/1990, Legii 85/1992 republicata;

  • vânzarea spatiilor comerciale în conformitate cu Legea 550/2002;

  • vânzarea în conformitate cu Legea nr. 112 / 1995 si Legea 10/2001 a apartamentelor din imobilele trecute în proprietatea statului;

  • administrarea, întretinerea si exploatarea w.c. – urilor de pe raza municipiului Braila;

  • administrarea cimitirelor si concesionarea locurilor de veci aferente acestora, cu exceptia celor aflate în administrarea altor organizatii de cult;

  • comercializarea de produse funerare, de cult, de pompe funebre si de alte produse necesare ceremoniilor funerare, precum si a altor produse;

  • asigura în conformitate cu H.C.L.M. nr.39/2001 si Dispozitia Primarului, înhumarea persoanelor lipsite de posibilitati materiale, precum si a cadavrelor neidentificate, punând la dispozitie loc de veci, transport, sicrie si cruci.

  S.U.P.A.F.L.C. este structurat în doua compartimente si cinci birouri, conducerea activitatii fiind asigurata de catre Directorul executiv, conform Organigramei.